0906 512 512
                       Liên hệ với chúng tôi

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Garage Ô Tô Minh Nguyệt cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin dịch vụ chi tiết đầy đủ nhất có thể và cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân của khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc kĩ thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ nhất.

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Thu thập thông tin khách hàng bao gồm: Tên khách hàng – SĐT – Địa chỉ – Dòng xe – Dịch vụ sử dụng.

Garage Ô Tô Minh Nguyệt thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng nhằm mục đích tư vấn, chăm sóc khách hàng. Thông tin của khách hàng có thể được sử dụng trong trường hợp gửi thư cảm ơn, thông tin dịch vụ mới, thông tin về sự kiện hoặc các thông tin liên quan khác của Garage Ô Tô Minh Nguyệt.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Garage Ô Tô Minh Nguyệt cam kết không bán, chia sẻ, trao đổi thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Thông tin của quý khách chỉ được sử dụng và chia sẻ trong nội bộ công ty.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi:

  • Dữ liệu thông tin khách hàng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập.
  • Khách hàng yêu cầu xóa bỏ.
  • Khi pháp luật có quy định.

4. Phương thức người tiêu dùng tiếp cận thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ trên hệ thống riêng, bảo mật cao của Garage Ô Tô Minh Nguyệt.

Quý khách hàng có thể truy xuất dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ hotline: 0913 512 512 hoặc gửi mail: ABC.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Garage Ô Tô Minh Nguyệt cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng bằng mọi hình thức. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau, nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật và công nghệ thông tin thực tế không một dữ liệu nào tải lên đường truyền Internet có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách đưa cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách.