0906 512 512
                       Liên hệ với chúng tôi

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI, PHỤ XE VÀ TAI NẠN NGƯỜI CHỞ TRÊN XE Ô TÔ

Sản phẩm bảo hiểm cho sức khỏe, tính mạng của người ngồi trên xe do tai nạn. Đối tượng bảo hiểm: Người điều khiển xe (lái xe), phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là Người được bảo hiểm). Phạm vi bảo hiểm: Tai nạn đối với người được chở … Read more

BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE

Bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe đối với những thiệt hại vật chất bất ngờ của xe ô tô ngoài khả năng kiểm soát của Chủ xe, Người điều khiển xe.  Đối tượng bảo hiểm: Xe ô tô thuộc sở hữu của người được bảo hiểm, người được giao sở hữu, … Read more

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE Ô TÔ

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc người tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN VN phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định của pháp luật. Khi tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới bảo hiểm sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho … Read more